Informacje praktyczne:

 

Festiwal Technologiczno - Turystyczny "Kuźnice Koneckie" Sielpia - Maleniec - Stara Kuźnica

Starostwo Powiatowe w Końskich

26-200 Końskie ul. Partyzantów 1

tel. (0-41) 372-82-50, 372-34-41 w. 160, 161

www.powiat.konskie.pl

 

 
 

 

Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego w Sielpi

tel. (0-41) 372-02-93

czynne 9:00-12:00, 13:00-17:00

oprócz poniedziałków

 

 
 

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, tel. (041) 361 27 37 w. 123, 361 80 57

www.rot.swietokrzyskie.pl, e-mail: rot@swietokrzyskie.pl

 

Miejski Ośrodek Informacji Turystycznej

Pl. Niepodległości 1 (Dworzec PKP I p.), 25-506 Kielce

tel./fax (041) 345 86 81, 367 64 36, www.um.kielce.pl/turystyka

 

Świętokrzyski Oddział PTTK w Kielcach

ul. Warszawska 20c, 25-312 Kielce, tel. (041) 344 77 43, fax 344 59 14

Oddział PTTK w Końskich

ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. (041) 372 31 70

 

 
 

 

Dla zainteresowanych wycieczkami rowerowymi wiele ciekawych szlaków turystyczno - rowerowych na stronie:

http://www.pttk-konskie.dmkhosting.net

Zobacz zakładkę: szlaki turystyczne. Trasy wraz z mapą, opisem, określonym czasem i trudnością.